Infrastruktur

Slipning av asfalt och broar

En slipmaskin bearbetar ytan horisontellt istället för vertikalt. Med anpassade verktyg kan vi styra hur mycket av ytan som ska skäras bort vid varje passage. Denna typ av bearbetning medför mindre vibrationer som vid alternativa bearbetningssätt kan skada konstruktioner. Bearbetning ger en plan yta med en mikrostruktur lämpad för material som kräver hög vidhäftning.