Asfalt-Flintcotegolv

  • Port före

Truckgångar måste vara jämna och släta.

Asfaltsgolv är vanliga i lokaler som från början var avsedda för enklare ändamål, men som senare börjat användas till annat. Mer intensiv lagerhantering med mycket truckkörning eller rent av produktion med för idag ofta stora problem i den dagliga användningen.

Flintcotegolv ligger som avjämning på hundratals tusen kvadratmeter golv inom lager och produktion.Vanligast var detta på 50- och 60-talet då det lades på en grovgjutning av betong.Tjockleken varierar från en, till mer än fem centimeter.

Med tiden blir beläggningen komprimerad och ojämn. Stora problem med att så kallade potthål uppstår till synes utan anledning. Golven förstör truckmonterad utrustning såsom radio och vågar.

Truckhastigheten måste anpassas till ojämnheter vilket hämmar utnyttjandet av kapacitet.Truckförare och anställda utsätts för vibrationer och har mycket problem med rygg och knän. Detta är definerat som ett arbetsmiljöproblem, läs mer här.

I många fall är det dyrbart att riva upp ett asfaltgolv, då äldre asfalt måste deponeras som farligt avfall. Mer ekonomiskt är att ”rädda” golvet. Om golven lämpar sig för detta slipar vi dessa helt jämna med vår sliputrustning.

Är golven i för dåligt skick för att slipas, lagar vi och lägger en avjämningsmassa som miljövänligt alternativ till epoxygolv. Enligt ISO 14001 och Miljöbalken bör epoxi och massagolv undvikas, läs mer här.

Erfarenheten säger att ett flexibelt material är mer slitstarkt än ett hårt och sprött. Golvmassan som Specialentreprenader jobbar med är en flexibel, självutjämnande 2-komponents beläggning av polymercement, läs mer här.

Före- och efterbilder

Dra i reglaget för att se skillnaden.

Bildgalleri


Warning: Undefined variable $post_id in /data/4/8/483de4ad-e5f6-421c-a159-569ba08a4eae/specialentreprenader.se/public_html/wp-content/themes/specialen/content-mer.php on line 78