Floorprep

  • Dålig gjutning

Floorprep – förarbete för andra golvbeläggningar

Floorprep är en metod att genom golvslipning utföra sanering och borttagning av exempelvis gamla epoxigolv eller att avjämna golv inför läggning av nytt golv (keramikplattor, fogfria golv etc.). Golventreprenören får en plan yta färdig att lägga nya golvet på.

Vid renovering måste oftast gamla golvbeläggningar såsom epoxi, färg, mattor, mattlim och spackel tas bort eller avjämnas med flytspackel. I byggprocessen medför dessa arbeten onödiga materialkostnader i form av extra beläggningar för att fylla ut ojämnheter vilket är både dyrt och tidskrävande

Genom att slipa golven kan befintliga golvhöjder bibehållas, till skillnad mot ett flytspacklat golv. Detta sparar både tid och kostnader senare i byggprocessen.

Vid gjutning av golv kan många saker gå fel. Plötsligt regn kan resultera i regnskadad betong.Vid varmt väder kanske inte alla moment såsom höjder hinns med.Alla sådana felkällor räddas med slipning.

Inför ett målningsarbete kan man också lätt rugga upp en gammal beläggning såsom färg för att förbättra vidhäftningen vid nästa målning.

Det finns med andra ord stora förtjänster att göra genom att använda slipning som en del i processen, oavsett vad golvets slutresultat ska bli.

RavagerFloorprep utföres:

  • För att förbereda ditt betonggolv för alla typer av golvbeläggningar.
  • För att ta bort gamla golvbeläggningar och limrester.
  • För att jämna till ytan för andra golvbeläggningar som t.ex. mattor, epoxigolv eller klinkers,
  • För att ”rädda” vattenskadade betonggjutningar till en jämn yta.
  • För att ta ner höjder och justera fel i gjutningen

Före- och efterbilder

Dra i reglaget för att se skillnaden.

Bildgalleri


Warning: Undefined variable $post_id in /data/4/8/483de4ad-e5f6-421c-a159-569ba08a4eae/specialentreprenader.se/public_html/wp-content/themes/specialen/content-mer.php on line 78