Om Specialentreprenader

Specialentreprenader består av flera samverkande företag där vi gemensamt har en bred och mångårig bas av yrkeskompetens. Vår styrka är vårt kunnande där var och en av oss bidrar med just sina specialkunskaper och de rätta maskinerna för de olika uppdragen vi utför.

Tillsammans profilerar vi oss under namnet Specialentreprenader för att effektivt nå ut till våra olika uppdragsgivare.

Vi utgår i huvudsak från Örebro län och utför arbeten åt kommuner, fastighetsägare och företag samt privatpersoner över hela Sverige.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om oss och våra tjänster! Kontaktuppgifter finns nedtill på denna hemsida.

Specialentreprenader administreras av Facturera

För vår gemensamma administration, ekonomihantering och försäkringar har vi valt att anlita Facturera Sverige AB. För frågor gällande dessa områden hänvisar vi till företaget direkt:

VD: Jonatan Hjort
Mail: jonatan.hjort@facturera.se
Telefon: 090-­711382
Hemsida: www.facturera.se