Underhåll av betongytor

Är du trött på dammiga och svårtstädade betonggolv?

Många företag har problem med gamla betonggolv som dammar och är svåra att hålla rena. Dammet orsaker problem både för de anställda och företagets produkter i lagerhyllorna. Vi har anpassade metoder, med miljöriktiga kemikalier, och efterlämnar städ-instruktioner för den fortsatta dagliga städningen. Resultatet blir ett dammfritt, lättstädat betonggolv med en förstärkt yta.

Flytspackelgolv

Vi efterbehandlar och installationsbehandlar flytspackelgolv, till exempel golv från företaget Weber. Golvytan porfylls och ytbehandlas med mycket hållbart resultat.Vi kan även erbjuda ett enkelt städsystem.

Peran- och rustikgolv

Peran- och rustikgolv samt fogfria småstensgolv är en av våra specialiteter. Golven rengörs med en egenutvecklad utrustning för bästa resultat.

STÄDANVISNINGAR

Normal nedsmutsning

Vanligt dagligt våtstäd. Det är möjligt att använda de flesta vanliga städprodukter, förutom produkter innehållande lut eller andra kemikalier med låga pHvärden. En liten mängd stensåpa rekommenderas att blandas i vattnet ca 1 gång per vecka.

Kraftig nedsmutsning

Vanligt dagligt våtstäd. En liten mängd stensåpa rekommenderas att blandas i vattnet vid varje städöverfart. Det är möjligt att använda de flesta vanliga städprodukter, förutom produkter innehållande lut eller andra kemikalier med låga pH-värden.


Warning: Undefined variable $post_id in /data/4/8/483de4ad-e5f6-421c-a159-569ba08a4eae/specialentreprenader.se/public_html/wp-content/themes/specialen/content-mer.php on line 78