Miljö och kvalitet

image1Miljö

Specialentreprenader ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor   och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn, genom

 • att vi uppfyller lagar, förordningar och myndighetskrav
 • att ta hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut i företagets långsiktiga planering
 • att påverka beställare och leverantörer att tänka på miljö vid val av metoder och material
 • att visa miljöhänsyn och verka för att öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna
 • att minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt
 • att sträva efter att använda miljömärkta produkter och återvinningsbart material

Kvalitet

Specialentreprenader ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet    och i rätt tid. Kundens krav är alltid i centrum får vårt åtagande. Detta gör vi genom

 • att kundens behov och förväntningar utifrån beställd vara eller tjänst ska tillfredsställas
 • att erbjuda kostnadseffektiva lösningar med rätt kvalitet
 • att hålla överenskommen tidplan
 • att skriftligt dokumentera och kommunicera händelser, ändringar och avvikelser
 • att bygga upp ett varaktigt förtroende hos kunden
 • att utbilda i takt med nya krav och anvisningar från våra leverantörer
 • att behålla god ordning på våra arbetsplatser för att skapa en säker arbetsmiljö
 • att hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning