Portar/Spricklagning

  • Port

Lösningen på dammiga och svårstädade betonggolv!

Sprickor i betonggolv är nästa oundvikliga. Alla golv rör sig och betongen spricker lätt. Små krympsprickor är oftast inte till nåt större besvär.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs och ändamålet med lokalen så ställs olika krav på golven. Större sprickor orsakade av sättningar i marken eller rörelsefogar kan vara till stora besvär.

I lagerlokaler vill man undvika damm på varor.Truckgångar och passager blir sönderkörda och sliter både på anställda, truckar och utrustning.

Sprickor blir ofta med tiden värre och ibland skapas hål som är rent av farliga.

Vi på Specialentreprenader har metoder och system som klarar det mesta. Resultatet blir hållbara och jämna golv.

Före- och efterbilder

Dra i reglaget för att se skillnaden.

Bildgalleri


Warning: Undefined variable $post_id in /data/4/8/483de4ad-e5f6-421c-a159-569ba08a4eae/specialentreprenader.se/public_html/wp-content/themes/specialen/content-mer.php on line 78